Glede

Ggave
Llys
Eektestand
Ddrøm
Eeie

Dette er et forsøk på å formulere hvordan vi opplever glede. Utgangspunktet for å lykkes er at vi har glede av hva vi gjør.

Gave

Glede er en tilstand å være i som er himmelsk. Glede er ikke typisk jordisk, men er guddommeligheten i oss. Gleden er oss altså gitt. Dette er det idealistiske perspektiv.

Sorgens glede er å skape. I et materialistisk perspektiv er glede å sørge for noe. Gleden er frelsen. Gleden er å klare, altså å få til. Den er oss gitt.

Lys

Gavene fra himmelen er lys og vann. Lys er glede, mens vann er sorg. Lys er kjærlighet, mens vann er samvittighet. Lyset er liv. Ser vi på vannet isolert, er saltvann sorg og rent vann glede. Gleden er lys.

Ektestand

Ved gleden vår viser vi virkelig hvem vi er. Vi ekter oss når vi viser hva som gleder oss. Vi viser hva vi synes om. Vi viser hva som gir oss liv. Ved gleden er vi trygge.

Drøm

Gleden er en drøm. Drømmer vi som våkne, er vi glade. Himmelen er glede, og jorden er sorg. Jorden sørger for noe. Gleden er ingen varig tilstand, men er hva vi hele tiden søker. Og ingen tilstand kan måle seg med gleden.

Eie

Gleden er ingen varig tilstand, men vi gleder oss over gleden. Vi tenker tilbake på hva som har gjort oss glade og vi blir glade ved det. Den glede som er gitt meg lever jeg på resten av mitt liv.