Fryd

Fforventningsfull
Rrespektfull
Yydmyk
Ddeilig

Dette akronymet angir hvordan en skal være sexy for Gud.

Forventningsfull

En må jo tro, og mene at det blir bra. Om en ikke gjør det er en jo negativ. Og Kristus er ikke den som skal bevise seg i møte med et menneske.

Respektfull

Faktisk skal Gud æres. Kristus er ikke den som lar seg vurdere. Ved å vise Kristus respekt gjør vi Gud til et ytre fenomen, slik at vi da ikke tenker oss Gud som styrken i oss, og når vi gjør det, lar vi oss påvirke.

Ydmyk

Hver og en betyr ikke så mye for Gud om en av Gud ikke blir ivaretatt. Ved takknemligheten over å bli det blir en ikke forført av sin stolthet, og en erkjenner at det å få til noe faktisk er av Gud.

Deilig

Om en er forventningsfull, respektfull og ydmyk så er en faktisk deilig. En kan imidlertid legge vinn på å være deilig ved å være seg selv, som en av Gud er skapt.