tirsdag 2. juli 2019

Trekk

TTilfredshet
RResuktater
EEffektivitet
KKompetanse
KKultur

Dette akronymet presenterte jeg i artikkelen "Strategi, personalledelse - og kompetanse" i Norsk Militært Tidsskrift Årgang 164 Nr. 10 1995, presenter på hjem.prixnix.com | her |. Akronymet gjør seg imidlertid godt alene, ikke minst ved at en organisasjon, så vel som et individ, krever en viss spenning. Om der ingen spenning er, så er der jo dødt. Og, om individet eller organisasjonen er preget av eksistensiell angst, i den grad en kan snakke om sådan i en organisasjon, som jo er kultur, med en historie, gjerne, så er der ingen spenning. I de to fall gir akronymet ingen mening.

Opp og ned er fra et sted. Og til og fra er sted å dra. I bunn og grunn er her og der. Å gi og ta er døden nær.

Min søster Kristin Woje Ellingsen, kalt Tertit, laget en alternativ forståelse til det bilde jeg i artikkelen nyttet etter at hun hadde lest artikkelen, og hun sendte meg følgende tegning, som jeg anser for midt i blinken å være. Med individet i sentrum, eller, også, styret i sentrum, er denne illustrasjonen tingen.