Innsikt

I psykiatrien, og da særlig i tvangsbehandlingen i psykiatrien, er «sykdomsinnsikt» et begrep. Man vurderer, liksom, om pasienten har sykdomsinnsikt. I Retten er jo dette et høyst problematisk begrep, og det er ikke lovhjemlet, da det jo alene er beroende på skjønn, og nærmest umulig å imøtegå. Likevel er det aktet. Så, jeg har gjort rede for hva «innsikt» er. Om en pasient kan gjøre rede for sin innsikt, er det jo umulig å imøtegå at vedkommende har innsikt. Og man får det på bordet, om der er vilje til å imøtegå.

IInnholdsbetraktning
NNødvendighetsbetraktning
NNyttebetraktning
SSituasjonsbetraktning
IIsoleringsbetraktning
KKjernebetraktning
TTakbetraktning

Innholdsbetraktning

En bør ha en reell kunnskap om hva fenomenet i all hovedsak er, med hensyn til kjennetegn. Hva gjelder sykdomsinnsikt, for eksempel, bør man vite hva det er som gjør sykdommen til en lidelse, og hva slags symptomer som er.

Nødvendighetsbetraktning

Man bør ha en forestilling om hva som er nødvendig i opprettholdelsen av fenomenet. Hva gjelder sykdomsinnsikt bør man vite hva det er som utløser sykdommen.

Nyttebetraktning

Man bør ha en forestilling om hva som for fenomenet er nyttig, med hensyn til opprettholdelse. Hva gjelder sykdomsinnsikt bør man vite hva det er som tjener sykdommen, og med hensyn til sinnssykdom, hva som forsvarer fenomenet.

Situasjonsbetraktning

Man bør ha en forestilling om hva situasjon betyr for fenomenet. Med hensyn til sykdomsinnsikt bør man vite hva det er for faktorer i miljøet det er som har betydning for sykdommen.

Isoleringsbetraktning

Man bør ha evne til å isolere fenomenet, og gjøre det til en sak. Hva gjelder sykdomsinnsikt bør man vite å gjøre sykdommen uavhengig av personlighet.

Kjernebetraktning

Man bør kunne peke på kjernen i fenomenet. Hva gjelder sykdomsinnsikt bør man vite hva det vesentlige ved sykdommen er.

Takbetraktning

Man bør kunne forestille seg hvilket tak fenomenet har på et individ eller på folk i sin alminnelighet. Hva gjelder sykdomsinnsikt bør man vite hvor omfattende sykdommen er med hensyn til vesen og til væremåte.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Takk for din kommentar!
Den er vel snill og rar.
Og røper du ditt navn
så er det intet savn.