Virke

Vvarig
Iinnsats
Rretter
Kkunnskap
Eenkelt

Varig

Arbeid som går over lang tid, som som ikke er slik at det er en arbeidsoppgave men som er slik at det er et virke, slik en profesjon gjerne er det om profesjonen er en gjerning, oppfattet som et kall.

Innsats

Arbeid som krever at ens krefter må settes inn, som vekker engasjement, slik en misjon gjør det.

Retter

Arbeidet virker som en trakt og som en pumpe i det kvaliteter vekkes og forenes og kommer til anvendelse ved å peiles.

Kunnskap

Teoretisk og praktisk viten fra alle mulige slags livsområder, liggende til grunn for ferdighet.

Enkelt

Naturlig, kreativt, som kommer av seg selv uten å være bundet til forutsetninger eller til metoder.