Marsj

Mmotivasjon
Aanledning
Rrespekt
Ssikkerhet
Jjag

Akronymet «Marsj» angir hva en bør tenke på i bestrebelsen på å holde moralen oppe i en organisasjon. Ordene er områder en bør yte en innsats på for å få arbeidstakerne med seg, interesserte i å stå på, fornøyde med jobben sin.

Motivasjon

Tenne gnisten. Gi glød. Skape engasjement. Tro på saken. Eventuelle mål. Visjon.

Anledning

Gi anledning til å få brukt seg, få brukt kreftene sine, få prøvd seg. Omsetting av kunnskaper og ferdigheter. Kompetanseutvikling.

Respekt

Skape opplevelse av å ha troen på seg. Tillit. Kameratskap. Fellesskapsfølelse. Sosial anseelse. Oppmerksomhet. Bevissthet om hvem «vi» er. Organisasjonskultur.

Sikkerhet

Grunne virksomheten, fundere den i det samfunnsmessige. Sørge for kompetent styre. Forutsigbarhet. Trygghet. Lønn og pensjon.

Jag

Skape forventning til det å prestere. Påpekning av etterspørsel etter organisasjonens virksomhet. Internt driv. Oppmuntring. Stell.