Anstand

AAktuell
NNyttig
SSær
TTillitvekkende
AArbeidsom
NNådig
DDydig

Ordet "anstand" har jo med "anstendighet" å gjøre, men "anstand" peker mer til den som står for anstendigheten. Subjektet som rår, altså. Hva jeg ved dette akronymet vil fram til kan være, kan hende, at fruen i huset har forventninger til mannen i huset, men også det at vi igjennom uka etablerer en forestilling om en anstand ivaretagende hva vi etterlever, ved dyd og dåd, en anstand familie og venner vil kunne gjøre gjeldende.

Aktuell

Mandag

Anstanden bør ha noe for seg som har bæring på det liv en faktisk lever. Der er mye en kan drømme om og ha meninger om, men om anstanden ikke er realitetsorientert overhode, blir en jo bare gående og vake.

Nyttig

Tirsdag

Anstanden bør vite å tilkjennegi hva som gjelder. Selvsagt kan en være konfliktorientert, og gå på tvers med den alminnelige mening i ett og alt, men samfunn er samfunn, og om en ikke finner hold noe sted, ei heller i det små, blir en fremmed i verden.

Sær

Onsdag

Anstanden bør være personlig og oppmerksom. Om anstanden er en mann, bør vedkommende ha sine meningers mot. Dåren kommer til kort både i det faktiske liv og som legemliggjørende hva Kristus er, og om en lyder dårens syn og røst kommer en ingen vei.

Tillitvekkende

Torsdag

Anstanden må være mulig å respektere og synes godt om, og ikke være sånn at hva vedkommende gjør er i strid med hva vedkommende hevder en bør gjøre. En må ha kjærligheten i seg for kjærlig å være, og en vil ikke feste seg ved hva som ikke er til å lite på.

Arbeidsom

Fredag

Anstanden må være i vigør, og ikke være sånn at en i relasjon til anstanden føler en blir målt. I relasjon til anstand vil en føle seg bemyndiget, og det fordrer at anstanden er til stede, når det gjelder, er pådriver, når det betyr noe, og roser, når det kreves.

Nådig

Lørdag

Anstanden bør kjenne sin besøkelsestid, og ikke stille rigorøse krav, selvsagt, hvilket fordrer at anstanden må kjenne seg selv, gjerne være litt uhøytidelig, veldig gjerne være litt selvironisk, og ikke være streng annet enn i øyeblikk, eventuelt. På seg selv kjenner man andre, sier vi, og det er noe med det.

Dydig

Søndag

Anstanden bør tilkjennegi varsomhet. Det betyr både å ta hensyn, og det å virkelig mene, hva en gir uttrykk for, sånn at hva anstanden gjør, mest av alt, er å plante, og gi vekst.