Støtte

SStand
TTro
ØØnske
TTillit
TTek
EEttertenksomhet

En viss støtte i livet kreves, av et hvert menneske, om det ikke skal bli en fremmed i verden ved isolert å være. Og hva det betyr å støtte vil jo enhver mene sitt om, og for de som støttes, vil god støtte oppfattes ulikt. Likevel, tenker jeg, kan det ha noe for seg å lage en pekepinn, hva jeg ved dette akronymet har gjort.

Stand

Stand, må støtten ha, for å kunne være stødig. Støtten må være i stand til hva det er snakk om, og støtten må ta stand, i hva det er snakk om. For betydning å ha må jo noe være klart, og tydelig, og støtten må ha et heldig utgangspunkt.

Tro

Tro, må støtten ha, på den som støttes, på at en lykkes, ved hva som støttes, og på Herren Jesus Kristus i det hele tatt. Min eldre søster sa en gang til meg at medlidenhet ikke er det samme som medfølelse. Det er sant. Den som støtter må inspirere.

Ønske

Ønske, må støtten ha, for tydelig å være. Ikke bare hjertet må næres, men sinnet óg, hva innebærer at en gies noe å tenke på. Da Bjørnstjerne Bjørnson skrev diktet "Åpne vanne" ga han til kjenne at Ola Nordmann ikke er alene, i verden, og at vi er under både årstidenes og omgivelsenes krav.

Tillit

Tillit, må støtten ha. Det er jo så at "til" er omvendt, nesten, av "lit", i hvertfall om en tenker partikulært, og støtten må være sånn at den selv er mottakelig for kjærlighet. Tillit går begge veier.

Tek

Tek, må støtten ha. Intet menneske har selv erfart alt mulig, men støtten må vite å ta tak i hva som problematisk er, forholde seg til det, og ha syn på hvordan det håndteres.

Ettertenksomhet

Ettertenksomhet, må støtten ha, og vite at hva en som støtte tilkjennegir gjelder. Det innebærer både å være var, og å kunne gå tilbake på plutselige innfall, og i det hele tatt vise at en har tanke og omsorg for den som støttes.