Samtykke

I Psykisk Helsevernloven er «samtykkekompetanse» et begrep, blitt, hva gjelder tvungent psykisk helsevern og tvangsbehandling med medikamenter. Det er jo svært uheldig, for det er jo nærmest umulig å imøtegå påstanden når en behandler mener en ikke har samtykkekompetanse, og dømmende makt er ute av stand til å vurdere hva utøvende makt legger til grunn når begrepet nyttes. Så, jeg har redegjort for hva «samtykke» er ved et akronym.

S : der er Suverenitet
A : der er Anstendighet
M : der er Medvit
T : der er Taleførhet
Y : der er Ytre
K : der er Kunnskap
K : der er Kontroll
E : der er Egenskap.

Der er suverenitet

Vedkommende bør kunne stå på egne bein og på egen hånd kunne ta avgjørelser.

Der er anstendighet

Vedkommende bør være i stand til å foreta moralske dommer ved reflektert å være.

Der er medvit

Vedkommende bør være våken og ved sans og samling og vite hva verdien av et samtykke er.

Der er taleførhet

Vedkommende bør kunne gjøre rede for seg og kunne angi sitt aktuelle motiv.

Der er ytre

Vedkommende bør kunne gi seg tilkjenne og inntrykk gi av å være et individ i det sosiale, ved å kunne ta seg i akt.

Der er kunnskap

Vedkommende bør vite hva de rent faktiske konsekvensene av et samtykke er, altså hvilken virkning det er som søkes oppnådd.

Der er kontroll

Vedkommende bør ha kontroll på sine omgivelser og de omstendigheter vedkommende står i.

Der er egenskap

Hva det samtykkes til bør for vedkommende ha en egenskap som gjør at det som krever samtykke kan velges framfor annet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Takk for din kommentar!
Den er vel snill og rar.
Og røper du ditt navn
så er det intet savn.