Premiss

Akronymet "premiss" peker på livets forutsetning, slik vi kjenner utviklingen til barn, som først lærer å peke, ved stav, så lærer å få det på bordet, på ei helle eller noe tilsvarende, og som så lærer å oppbevare det de har pekt på, før de så tar det i eie. Akronymet "premiss" har sju stadier. Det kan være ukedagene.

P Punkt Staven Peke P Pussig
R Råd Hella Få på bordet R Representativ
E Emne Karet Oppbevare E Eiendommelig
M Makt Hula Eie M Minnelig
I Iver Samlingen Verdimåle I Inderlig
S Stilling Utstillingen Sette ord U Underlig
S Stand Ilden Prøve M Merkelig

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Takk for din kommentar!
Den er vel snill og rar.
Og røper du ditt navn
så er det intet savn.